Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

11/RG


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT GOSPODARCZY
Nr karty:
11/RG
KARTA USŁUGWARUNKI TECHNICZNE NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
 
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Wydanie warunków technicznych na przyłącze do sieci wodociągowej
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
  1. Wniosek o wydanie warunków technicznych, z załącznikami:
  • 1 egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego, obejmującej teren wnioskowanej działki oraz sieci wodociągowej do której wnioskodawca planuje się włączyć.
  • Pisemną zgodę właścicieli sąsiednich działek na umieszczenie w ich działce/ach projektowanego przyłącza do sieci wodociągowej – jeżeli przyłącze wyjdzie poza granice wnioskowanej działki.
 
  1. Wzory dokumentów:
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 3
Odbiór dokumentów: odbiór osobisty lub przez osobę trzecią za upoważnieniem - pokój nr 3, wysyłka pocztą
 
TERMIN ZALATWIENIA SPRAWY:
Warunki techniczne wydaje Wójt Gminy Tuchomie nie później niż w ciągu miesiąca.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie służy odwołanie
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza konieczne jest załatwienie spraw formalno-prawnych, związanych z realizacją tej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Bytowie w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym - zgłoszenie wykonania robót.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA  DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Gospodarczy,  pok. Nr 3,  tel. 59 821 50  51
 
PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 594).
 
OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij