Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

14/EO


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
       REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH,  
OBRONNYCH I WOJSKOWYCH
Nr karty:
14/EO
KARTA USŁUGZAŚWIADCZENIE O NUMERZE PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
  2. Załączniki: 
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Wzory dokumentów:
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 5
 
TERMIN ZALATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości do 7 dni
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w terminie 14 dni za pośrednictwem organu, który wydał zaświadczenie
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Odbiór dokumentów: odbiór osobisty lub przez osobę trzecią za upoważnieniem - pokój nr 9, wysyłka pocztą.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, pok. Nr 9,  tel. 59 821 50  54
 
PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 17 mają 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 2101 z późn. zm. )
  2. Rozporządzenie Ministra Rozowju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1368)
 
OPŁATY:
17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij