Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

2017


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
W 2017 roku Gmina Tuchomie osiągnęła następujące poziomy:

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 0 % - gmina osiągnęła wymagany poziom,
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 36,7 % (gmina zapewniła wymagany poziom),
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  60,7% (gmina zapewniła wymagany poziom).

Liczba mieszkańców Gminy w 2017 r. wynosiła 4226 osób.
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij