Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 20 grudzień 2018
Gmina Tuchomie otrzymała dofinansowanie do projektu pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Tuchomie"
Inwestycje będą realizowane, aż w 6 sołectwach naszej gminy.

Nowe Huty
 • szlak turystyczny o nawierzchni bitumicznej,
 • chodnik/ciągi piesze (ścieżki) szer. 2,0m,
 • lampy solarne,
 • urządzenia siłowni zewnętrznej 3 szt.
 • elementy placu zabaw,
 • renowacja istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej,
 • ławki,
 • zielona ławka wraz stacją naprawczą do rowerów,
 • kosze na śmieci,
 • zieleń ozdobną - nasadzenia drzew oraz krzewów ozdobnych
Wartość zadania - 516610,11 zł

Masłowice Tuchomskie
 • szlak turystyczny o nawierzchni bitumicznej,
 • lampy solarne,
 • urządzenia siłowni zewnętrznej 3 szt.,
 • elementy placu zabaw,
 • renowację istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej,
 • ławki,
 • zielona ławka wraz stacją naprawczą do rowerów,
 • kosz na śmieci,
 • zieleń ozdobną - nasadzenia drzew oraz krzewów ozdobnych.
Wartość zadania - 291004,91 zł

Masłowiczki
 • szlak turystyczny o nawierzchni bitumicznej o szer. 3,0m, dł. 422,0 m
 • lampy solarne,
 • urządzenia siłowni zewnętrznej 2 szt.,
 • mini boisko do koszykówki (1 szt. kosz),
 • ławki,
 • zielona ławka wraz stacją naprawczą do rowerów,
 • kosz na śmieci,
 • zieleń ozdobną - nasadzenia drzew oraz krzewów ozdobnych.
Wartość zadania - 208861,79 zł

Piaszno
 • szlak turystyczny o nawierzchni bitumicznej,
 • chodnik/ciągi piesze (ścieżki) szer. 2,0m,
 • lampy solarne,
 • urządzenia siłowni zewnętrznej 3 szt.,
 • elementy placu zabaw 2 szt.,
 • renowacja istniejącego boiska,
 • ławki,
 • zielona ławka wraz stacją naprawczą do rowerów,
 • kosze na śmieci,
 • zieleń ozdobna - nasadzenia drzew oraz krzewów ozdobnych.
Wartość zadania - 551935,00 zł

Trzebiatkowa
 • szlak turystyczny o nawierzchni bitumicznej,
 • chodnik/ciągi piesze (ścieżki)
 • lampy solarne,
 • urządzenia siłowni zewnętrznej 3 szt.,
 • ławki,
 • kosze na śmieci,
 • zielona ławka wraz stacją naprawczą do rowerów,
 • boisko do koszykówki,
 • tablica,
 • zieleń ozdobna - nasadzenia drzew oraz krzewów ozdobnych.
Wartość zadania - 409051,70

Tuchomko
 • szlak turystyczny o nawierzchni bitumicznej,
 • chodnik/ciągi piesze (ścieżki) szer. 1,0m,
 • lampy solarne,
 • urządzenia siłowni zewnętrznej 3 szt.,
 • renowację istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej,
 • ławki,
 • zielona ławka wraz stacją naprawczą do rowerów,
 • kosze na śmieci,
 • zieleń ozdobną - nasadzenia drzew oraz krzewów ozdobnych
Wartość zadania - 409838,30

Łączna wartość inwestycji - 2.428.000,00 zł 
Dofinansowanie z PROW - 1.545.000,00 zł
Wkład własny - 883.000,00 zł 

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij