Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

1/OP


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT ORGANIZACYJNO - PRAWNY
Nr karty:
2/OP
KARTA USŁUGSTWIERDZENIE ZGODNOŚCI KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Wniosek o stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem.
  2. Oryginał dokumentu do wglądu wraz z jego kserokopią.
  3. Wzory dokumentów:
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 5
 
TERMIN ZALATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
-------------------------------------
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Urząd potwierdza zgodność kserokopii dokumentów z oryginałem wystawionych wyłącznie przez Urząd Gminy Tuchomie i Gminę Tuchomie.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Organizacyjno-Prawny,  tel. 59 821 50  41
 
PODSTAWA PRAWNA:
  1. Art. 73 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 267).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
OPŁATY:
Opłata skarbowa od czynności urzędowej:
  • 5,00 złotych za stwierdzenie zgodności z oryginałem jednej strony,  (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  na podstawie załącznika do ww. ustawy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1282).
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij