Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

3/EO


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
   REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH,
OBRONNYCH I WOJSKOWYCH
Nr karty:
3/EO
KARTA USŁUGWYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
  3. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamości (do wglądu).
  4. W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem ePUAP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
Wzory dokumentów:
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 10
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zaświadczenia w terminie 7 dni
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Organem odwoławczym jest Wojewoda Pomorski w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę lub o odmowie wydania zaświadczenia
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Brak
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Wojskowych,
 Robert Żmuda Trzebiatowski, tel. 59 821 50  44
 
PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 783 z późn. zm.).
 
OPŁATY:
  1. Kwota opłaty: 17,00 zł
  2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
  3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. 
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij