Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

8/RG


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT GOSPODARCZY
Nr karty:
8/RG
KARTA USŁUGWarunki techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej
 
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Wydanie warunków technicznych na przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Wniosek o wydanie warunków technicznych, z załącznikami:
       - 1 egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego, obejmującej teren wnioskowanej działki oraz sieci kanalizacji sanitarnej do której wnioskodawca planuje się włączyć.
- pisemną zgodę właścicieli sąsiednich działek na umieszczenie w ich działce/ach projektowanego przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej – jeżeli przyłącze wyjdzie poza granice wnioskowanej działki.
 
  1. Wzory dokumentów:
–  wzór wniosku o wydanie warunków technicznych
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pok. nr 5
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Warunki techniczne wydaje Wójt Gminy Tuchomie nie później niż w ciągu miesiąca.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie służy odwołanie
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza konieczne jest załatwienie spraw formalno – prawnych, związanych z realizacją tej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Bytowie w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym – zgłoszenie wykonania robót.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Gospodarczy
Elżbieta Lipka - Inspektor
tel. 59 82 175 02
 
PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. , poz. 594),
 
 
OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij