Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

8/RG


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT GOSPODARCZY
Nr karty:
8/RG
KARTA USŁUGWarunki techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej
 
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Wydanie warunków technicznych na przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Wniosek o wydanie warunków technicznych, z załącznikami:
       - 1 egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego, obejmującej teren wnioskowanej działki oraz sieci kanalizacji sanitarnej do której wnioskodawca planuje się włączyć.
- pisemną zgodę właścicieli sąsiednich działek na umieszczenie w ich działce/ach projektowanego przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej – jeżeli przyłącze wyjdzie poza granice wnioskowanej działki.
 
  1. Wzory dokumentów:
–  wzór wniosku o wydanie warunków technicznych
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pok. nr 5
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Warunki techniczne wydaje Wójt Gminy Tuchomie nie później niż w ciągu miesiąca.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie służy odwołanie
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza konieczne jest załatwienie spraw formalno – prawnych, związanych z realizacją tej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Bytowie w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym – zgłoszenie wykonania robót.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Gospodarczy
Elżbieta Lipka - Inspektor
tel. 59 82 175 02
 
PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. , poz. 594),
 
 
OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij