Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 maj 2018
W dn. 21 maja odbyła się XXI sesja Rady Gminy Tuchomie bieżącej kadencji. W trakcie sesji rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy Tuchomie z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:
  • wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchomie;
  • zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2018;
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
  • zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Trzebiatkowa;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność gminy Tuchomie – działka nr 377/2 w Tuchomiu;
  • uchylenia uchwały Nr XVI/205/2017 Rady Gminy Tuchomie z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 321/3 w obrębie geodezyjnym Ciemno, gmina Tuchomie;
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dla Stowarzyszenia Miłośników Enduro Tuchomie na okres powyżej 3 lat.
Rada Gminy Tuchomie zapoznała się także z informacją o ocenie zasobów pomocy społecznej.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij