Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 11 październik 2021
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”:
  • Zeroemisyjny system energetyczny Agroenergia Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii,
  • Zeroemisyjny system energetyczny Agroenergia Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.
 Z programu mogą skorzystać:
  • osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.
  • osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).
 Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć:
  • instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej,
  • biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
  • elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii.
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji i pożyczki.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przejdź na stronę Programu >>

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij