Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 4 luty 2019
Urząd Gminy Tuchomie przeprowadza aktualizację danych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Tuchomie o złożenie aktualnej informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Zgodnie z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie    14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Niezłożenie informacji podatkowej w ogóle lub po terminie może wiązać się z odpowiedzialnością przewidzianą w art. 54 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem przestępstwo lub wykroczenie karno-skarbowe popełnia osoba, która uchylając się od opodatkowania, nie ujawni właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo nie składa deklaracji (informacji), przez co naraża podatek na uszczuplenie.

Na podst. art. 281 § 1 -2 Ordynacji Podatkowej (Dz. U. 2018 poz. 800) Wójt Gminy Tuchomie może przeprowadzić kontrole podatkową u podatnika w celu weryfikacji danych dot. przedmiotów opodatkowania, wykazanych przez podatnika w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego składanych organowi podatkowemu z rzeczywistym stanem faktycznym.
 
Dane o użytkach rolnych można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bytowie.
 
Jak obliczyć powierzchnię użytkową budynku podlegającą opodatkowaniu?
  1. Za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych – art. 4 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
  2. Do gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zalicza się: grunty pod budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, socjalnymi, administracyjnymi, hotelowymi, budowlami i urządzeniami, ponad to grunty zajęte pod drogami wewnętrznymi, place manewrowe i składowe oraz tereny, na których mają być realizowane zadania inwestycyjne.
  3. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz kondygnacji o wysokości w świetle:
    • wysokość większa bądź równa 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 100 %
    • 1,40 do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%,
    • wysokość mniejszą niż 1,40 m pomijamy.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij