Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 12 maj 2017
Gmina Tuchomie ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Sportu oraz ze środków własnych aktualnie realizuje cztery projekty w naszych placówkach oświatowych o łącznej wartości 4,5 mln zł.
I Nowoczesna Edukacja
 
Projekt „Nowoczesna edukacja w Gminie Tuchomie” nr projektu RPPM.03.02.01-22-0077/15 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
 
W ramach projektu zostały rozstrzygnięte 2 przetargi na dostawę sprzętu dydaktycznego do szkół na terenie Gminy Tuchomie.
 1. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego - Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego wygrała firma ZETO Koszalin, na łączną kwotę 125 862,35 zł + kwota wynikająca z mechanizmu odwrotnego obciążenia, którą poniósł Zamawiający. Dostarczono następujący sprzet do szkół:
  1. Zespół Szkół w Tuchomiu – laptop z oprogramowaniem – 7 szt., wizualizer – 3 szt., zestaw mutimedialny(tablica, rzutnik, głośniki, okablowanie), Drukarka kolorowa, Kamera mikroskopowa cyfrowa WIFI, aparat fotograficzny – 2 szt., rzutnik, Głośniki do tablicy interaktywnej, Moduł bezprzewodowego połączenia tablicy, Projektor multimedialny, Ekran projekcyjny.
  2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach - urządzenie sieciowe, Router, Zasilacz UPS, klimator, laptop z oprogramowaniem dla nauczyciela, Mobilna szafa na 26 laptopów, Laptop z oprogramowaniem do mobilnej szafy – 26 szt., drukarka 3D, Kamera, aparat fotograficzny, Zestaw multimedialny(tablica, projektor, laptop, głośniki, uchwyt, montaż) – 2 szt., wizualizer – 2 szt..
 2. Dostawa pomocy do pracowni przyrodniczej - Dostawę sprzętu przyrodniczego wygrała firma KLADREW z Kartuz, na łączną kwotę 23.848,08 zł
 3. Dostawa pomocy do pracowni matematycznej - Dostawę sprzętu przyrodniczego wygrała firma ABC Szkoły z Chwaszczyna na łączną kwotę 22.196,86 zł
 4. Dostawa pomocy do pracowni językowej - Dostawę sprzętu przyrodniczego wygrała firma ABC Szkoły z Chwaszczyna na łączną kwotę 6.239,86 zł
 5. Dostawa pomocy do pracowni chemicznej - Dostawę sprzętu przyrodniczego wygrała firma KLADREW z Kartuz na łączną kwotę 39.927,93 zł
 6. Dostawa pomocy do pracowni fizycznej - Dostawę sprzętu przyrodniczego wygrała firma KLADREW z Kartuz na łączną kwotę 26.869,35 zł
 7. Dostawa pomocy do pracowni biologicznej - Dostawę sprzętu przyrodniczego wygrała firma KLADREW z Kartuz, na łączną kwotę 22.026,84 zł
 8. Dostawa pomocy do pracowni geograficznej - Dostawę sprzętu przyrodniczego wygrała firma ABC Szkoły z Chwaszczyna na łączną kwotę 1.837,50 zł.
 9. Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z robotyki - Dostawę sprzętu przyrodniczego wygrala firma 13p z Wrocławia na łączną kwotę 57.801,39 zł
  • Zespół Szkół w Tuchomiu – 8 zestawów klocków konstrukcyjnych I Typ, 8 zestawów klocków konstrukcyjnych II Typ, 10 tabletów
  • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach – 7 zestawów klocków konstrukcyjnych I Typ wraz z tabletem.
Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni logopedycznej nie został jeszcze rozstrzygnięty.
 
Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły się 07.11.2016 r. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, kreatywność, innowacyjność, zespołowość, które są realizowane w szkołach na terenie Gminy Tuchomie to: Interdyscyplinarne kółko z przyrody z wykorzystaniem eksperymentów, zajęcia pozalekcyjne z programowania i wykorzystania TIK, zajęcia dodatkowe rozszerzające z języka niemieckiego, zajęcia dodatkowe rozszerzające z matematyki, Projekt edukacyjny. Również od 07.11.2016 r. odbywają się zajęcia wyrównawcze dla uczniów dwóch Zespołów Szkół. Odbywają się następujące zajęcia : zajęcia logopedyczne; zajęcia korekcyjno – kompensacyjnych; zajęcia socjoterapeutyczne; zajęcia z dysgrafii; zajęcia rewalidacyjne; zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, biologii.  Zajęcia są prowadzone zgodnie z zasadą równości szans w tym płci. Prowadzący stosują język wrażliwy na płeć i unikają stereotypów.
 
Od dnia 02.01.2017 r. w szkołach na terenie Gminy Tuchomie odbywają się zajęcia wykorzystujące techniki pamięci, są to zajęcia z nauk ścisłych z wykorzystaniem technik pamięci; zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem technik pamięci oraz zajęcia wzmacniające pamięć i naukę zapamiętywania.
 
Od stycznia 2017 roku prowadzone są zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajęcia te prowadzi firma z Koszalina.
 
Akademia Pomorska  zrealizowała z końcem kwietnia wszystkie szkolenia dla kadry dydaktycznej szkół podnoszące kompetencje kluczowe W ramach zadania zrealizowano następujące szkolenia: Szkolenie  z aktywnych metod nauczani, Szkolenie z programowania i wykorzystania TIK w procesie uczenia, Szkolenie z ochrony środowiska, Szkolenie z nauczania metodą eksperymentu(fizyka, chemia), Szkolenie z robotyki.
 
II Edukacja przedszkolna bez barier
Prace modernizacyjne oddziałów przedszkolnych rozpoczną się w lipcu, natomiast od września prowadzone będą już dodatkowe zajęcia oraz zatrudniona zostanie dodatkowa kadra nauczycielska.
 
III Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kramarzynach i Sali gimnastycznej w Tuchomiu
Prace rozpoczną się wraz z początkiem wakacji
 
IV Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Kramarzynach
Obiekt wykonany jest już w 90%, uroczysty otwarcie planowane jest podczas festynu wiejskiego w Kramarzynach tj. 22.07.2017 r.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij