Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Spotkanie dotyczące dróg powiatowych
Data: 24 styczeń 2020
W lutym bieżącego roku planowane jest spotkanie ze Starostą Bytowskim Panem Leszkiem Waszkiewiczem oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Marianem Miazgą podczas, którego omawiane będą wspólne przedsięwzięcia na drogach powiatowych.
więcej


Zdjęcie do:  Mamy najwyższy poziom segregacji opadów w powiecie
Data: 23 styczeń 2020
GUS opublikował ranking gmin według uzyskanych poziomów selektywnej zbiórki odpadów w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku.
więcej


Zdjęcie do:  Usuwaniu azbestu z terenu Gminy Tuchomie
Data: 23 styczeń 2020
W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Tuchomie, wyłoniono Wykonawcę, z którym w najbliższym czasie zostanie zawarta umowa.
więcej


Zdjęcie do:  Projekt sieci gazowej
Data: 21 styczeń 2020
Informujemy, iż Polska Spółka Gazownictwa jest na etapie opracowywania projektu sieci gazowej na terenie gminy Tuchomie.
więcej


Zdjęcie do:  Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
Data: 16 styczeń 2020
We wtorek 14.01.2020 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Tuchomie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy.
więcej


Zdjęcie do:  Biuletyn informacyjny
Data: 15 styczeń 2020
Informujemy, iż pracujemy nad biuletynem informacyjnych, który trafi do Państwa już w lutym tego roku.
więcej


Zdjęcie do:  Kolejne solarne latarnie uliczne
Data: 30 grudzień 2019
W ramach projektu Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Tuchomie wykonano już część zadania polegającego na montażu lamp solarnych.
więcej


Zdjęcie do:  Kasa czynna do godz. 11:00
Data: 23 grudzień 2019
Informujemy, iż 31.12.2019 r kasa urzędu gminy będzie przyjmować wpłaty tylko do godziny 11:00.
więcej


Zdjęcie do:  Złote Gody
Data: 23 grudzień 2019
Wójt Gminy Tuchomie wręczył pamiątkowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Irenie i Józefowi Szada Borzyszkowskim  z Kramarzyn.
więcej


Zdjęcie do:  Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2020 roku.
Data: 18 grudzień 2019
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/86/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, a także projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na rok 2020, Wójt Gminy Tuchomie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2020 roku.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij