Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do: Informacja z posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Tuchomie z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Data: 27 kwiecień 2017
Członkowie komisji podczas posiedzenia zajmowali się sprawami:
więcej


Zdjęcie do: Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bytowskim
Data: 25 kwiecień 2017
Rok 2017 jest kolejnym, w którym realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255).
więcej


Zdjęcie do: Dofinansowanie do studni wierconych
Data: 24 kwiecień 2017
30 stycznia 2017 r. została podjęta Uchwała Rady Gminy Tuchomie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobie jej rozliczania.
więcej


Zdjęcie do: Informacja dot. budowy wyspowej sieci gazu ziemnego dla miejscowości Tuchomie.
Data: 24 kwiecień 2017
W dn. 21 kwietnia br. w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu odbyło się spotkanie informacyjne dot. projektu gazyfikacji Tuchomia. W spotkaniu wzięło udział 35 mieszkańców, którzy mieli okazję zapoznać się m.in. z informacjami dotyczącymi warunków przyłączenia obiektów do sieci gazowej.
więcej


Zdjęcie do: Rozpoczęto prace termomodernizacyjne
Data: 24 kwiecień 2017
Rozpoczęto prace termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tuchomie.
więcej


Zdjęcie do: Nabór wniosków do X edycji programu Działaj Lokalnie
Data: 20 kwiecień 2017
Fundacja Rozwoju Lokalnego "PARASOL" zaprasza do składania wniosków dot. Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE X".
więcej


Zdjęcie do: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań - zmiana terminu!
Data: 18 kwiecień 2017
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchomiu informuje, iż ulega wydłużeniu termin składania wniosków do dnia 24 kwietnia 2017 r w otwartym konkursie ofert na realizację zadań dot. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
więcej


Zdjęcie do: Feniks Kramarzyny na podium o Puchar Tymbarku.
Data: 14 kwiecień 2017
Finały w województwie pomorskim odbyły się w dniach 10-12 kwietnia na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu (dawny stadion Lechii) przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku.
więcej


Zdjęcie do: Oferta na realizację zadania w ramach małych grantów
Data: 13 kwiecień 2017
Informujemy, iż dnia 10.04.2017 do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta na realizację zadania w ramach tzw. MAŁYCH GRANTÓW od Stowarzyszenia Miłośnicy Gminy Tuchomie na zadanie pn."Zuchy-maluchy".
więcej


Zdjęcie do: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej i posiedzenie Zarządu Powiatowego ZOSP RP
Data: 13 kwiecień 2017
Dnia 7.04.2017 r. w Parchowie odbył się kolejny Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - "Młodzież zapobiega pożarom", a przy okazji posiedzenie Zarządu Powiatowego ZOSP RP, gdzie postanowiono między innymi, iż zawody powiatowe drużyn OSP odbędą się 24 czerwca w Studzienicach w kategorii mieszanej.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij