Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 17 kwiecień 2018
Od 1 kwietnia 2018 r., na podstawie ustawy z dn. 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 651) nastąpiły zmiany w zakresie sposobu i trybu szacowania szkód łowieckich.
Szacowania szkód łowieckich a także ustalania wysokości odszkodowania, zgodnie z art. 46 ustawy Prawo łowieckie, dokonywać będą zespoły składające się z:
  1. sołtysa (przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy);
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Wnioski o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania przez właścicieli albo posiadaczy gruntów rolnych, w związku z wprowadzonymi zmianami, należy składać do Urzędu Gminy w Tuchomiu. Formularze wniosku otrzymać można u sołtysa lub w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, pokój nr 11.

Nowe przepisy dot. szacowania szkód łowieckich zostały uchwalone przez Sejm RP 22 marca 2018 r., zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw w dn. 30 marca 2018 r., a zaczęły obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2018 r., a zatem praktycznie bez jakiegokolwiek czasu na przygotowanie się przez gminy czy też sołtysów do ich stosowania.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij