Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 17 kwiecień 2018
Od 1 kwietnia 2018 r., na podstawie ustawy z dn. 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 651) nastąpiły zmiany w zakresie sposobu i trybu szacowania szkód łowieckich.
Szacowania szkód łowieckich a także ustalania wysokości odszkodowania, zgodnie z art. 46 ustawy Prawo łowieckie, dokonywać będą zespoły składające się z:
  1. sołtysa (przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy);
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Wnioski o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania przez właścicieli albo posiadaczy gruntów rolnych, w związku z wprowadzonymi zmianami, należy składać do Urzędu Gminy w Tuchomiu. Formularze wniosku otrzymać można u sołtysa lub w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, pokój nr 11.

Nowe przepisy dot. szacowania szkód łowieckich zostały uchwalone przez Sejm RP 22 marca 2018 r., zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw w dn. 30 marca 2018 r., a zaczęły obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2018 r., a zatem praktycznie bez jakiegokolwiek czasu na przygotowanie się przez gminy czy też sołtysów do ich stosowania.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij