Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 20 kwiecień 2018
Gmina Tuchomie ogłasza kolejny nabór osób zainteresowanych przyłączeniem budynków do sieci gazowej.
Z przyczyn formalno-projektowych nastąpiło opóźnienie w planach gazyfikacji miejscowości Tuchomie.

Firma zainteresowana budową sieci przez cały czas prowadzi prace projektowe związane z planowaną inwestycją. W związku z powyższym osoby zainteresowane przyłączeniem gazu ziemnego do swojego budynku, mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy w Tuchomiu w celu podpisania stosownej deklaracji w terminie do 04.05.2018 r. (dot. tylko mieszkańców Tuchomia) 

Na w/w zadanie ponownie złożymy wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Gdańsku.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij