Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 maj 2018
W dn. 21 maja odbyła się XXI sesja Rady Gminy Tuchomie bieżącej kadencji. W trakcie sesji rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy Tuchomie z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:
  • wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchomie;
  • zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2018;
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
  • zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Trzebiatkowa;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność gminy Tuchomie – działka nr 377/2 w Tuchomiu;
  • uchylenia uchwały Nr XVI/205/2017 Rady Gminy Tuchomie z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 321/3 w obrębie geodezyjnym Ciemno, gmina Tuchomie;
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dla Stowarzyszenia Miłośników Enduro Tuchomie na okres powyżej 3 lat.
Rada Gminy Tuchomie zapoznała się także z informacją o ocenie zasobów pomocy społecznej.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij