Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 27 maj 2018
27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, ustanowionego w rocznicę pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r. Od wyborów tych upłynęło już 28 lat.
Dziś funkcjonowanie samorządu, tj. gmin, powiatów i województw jest dla nas wszystkich sprawą oczywistą. Aby jednak docenić to czym jest samorząd, jaką rolę odgrywa w naszym życiu, warto wrócić pamięcią do początku lat dziewięćdziesiątych. Wystarczy porównać szkoły, drogi, obiekty sportowe czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną z początku lat dziewięćdziesiątych i stan obecny. To co się zmieniło jest w bardzo dużej mierze zasługą samorządu i ludzi na jego rzecz pracujących.
 
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim mieszkańcom pracującym dla dobra lokalnej społeczności – naszej gminy, radnym, sołtysom, członkom rad sołeckich, pracownikom samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Gminy oraz pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych składamy wyrazy uznania i podziękowanie za zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz naszych mieszkańców.

Dziękując za owocną współpracę życzymy wytrwałości w realizacji powierzonych zadań, konsekwencji w działaniu, sukcesów zawodowych oraz samych radosnych dni w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Gminy                                                            Wójt Gminy Tuchomie
Wiesław Bezhubka                                                                            Jerzy Lewi Kiedrowski

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij