Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 30 maj 2018
W dn. 22 czerwca 2018 r. o godz. 19.00 w WOK w Trzebiatkowej odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Trzebiatkowa. W porządku m.in. wybór sołtysa.
Porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania, poinformowanie mieszkańców o jego celu, stwierdzenie obecności.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta, przyjęcie porządku zebrania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Tuchomie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  4. Wskazanie propozycji miejsc publicznych w sołectwie, gdzie powinno obowiązywać odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
  5. Wybór sołtysa.
  6. Dyskusja dot. wstępnych propozycji zadań do funduszu sołeckiego na rok 2019.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
*W przypadku braku wymaganego quorum dla dokonania wyboru sołtysa (wynoszącego 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa) zwołuje się zebranie w drugim terminie w dn. 15 czerwca 2018 r. o godz. 19.30.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa do udziału w tym istotnym dla lokalnej społeczności wydarzeniu.


Jerzy Lewi Kiedrowski
Wójt Gminy Tuchomie

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij