Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 11 czerwiec 2018
Zgodnie z Planem Modernizacji Dróg uchwalonym przez Radę Gminy Tuchomie utworzone zostało stanowisko drogomistrza.
Na potrzeby realizacji zadania zakupiono samochód Iveco.

Koszt zakupu to 63.960,00 zł z czego 40.000,00 zł dofinansowania otrzymaliśmy z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie ze środków PFRON.

Do zadań drogomistrza należy m.in.:
  • Stały nadzór i monitoring stanu dróg gminnych wraz z mostami i przepustami,
  • Drobne remonty z łataniem dziur,
  • Utrzymanie w sprawności urządzeń odwadniających – przepustów, mostów, itp.,
  • Utrzymanie poboczy dróg wraz z odkrzaczaniem,
  • Wstawianie słupków granicznych określających pas drogowy,
  • Utrzymanie znaków drogowych i czystości.


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij