Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 23 lipiec 2018
Gmina Borzytuchom jako Lider Projektu w partnerstwie z Gminą Tuchomie i Gminą Czarna Dąbrówka otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”. Wniosek został złożony w ramach działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii RPO WP na lata 2014-2020.
Wniosek złożony w styczniu ubiegłego roku osiągnął bardzo wysoką czwartą lokatę na liście rankingowej i jako jeden z nielicznych wniosków został wybrany do dofinansowania. Decyzję taką podjął 19.07.2018 Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdzając listę wniosków po rozstrzygnięciu konkursu.

W ramach projektu, Gmina Tuchomie zamontuje infrastrukturę fotowoltaiczną wraz z pompami ciepła na budynkach: Budynek Urzędu Gminy, Hydrofornia w Trzebiatkowej, Przepompownia ścieków w Ciemnie, Hydrofornia w Masłowicach Tuchomskich, Hydrofornia w Tągowiu, Hydrofornia w Modrzejewie, Przepompownia ścieków w Modrzejewie, Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu, Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, Wiejski Ośrodek Kultury w Kramarzynach, Wiejski Ośrodek Kultury w Trzebiatkowej a 118 beneficjentów z terenu naszej gminy różnego typu instalacje OZE tj. panele fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła i kotły na biomasę. Urządzenia wpłyną na ochronę przyrody i środowiska oraz przyniosą korzyść ekonomiczną wszystkim beneficjentom.

Łącznie na terenie gminy Tuchomie na posesjach należących do mieszkańców gminy zainstalowanych zostanie 118 instalacji OZE, w tym: 61 kolektorów słonecznych, 15 instalacji fotowoltaicznych, 27 kotłów na biomasę i 15 pomp ciepła.

W roku bieżącym nastąpią prace przygotowawcze i organizacyjne w tym ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawców robót. W przyszłym roku natomiast nastąpi instalacja urządzeń.

Przedmiotem całości projektu jest montaż instalacji OZE (fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę) w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkalnych.

Projekt przewiduje montaż 432 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie w tym: 73 instalacje fotowoltaiczne o mocy od 3,0 kWp do 5,0 kWp; 253 instalacje solarne o mocy od 3,658 kW do 5,487 kW; 39 instalacji pomp ciepła o mocy od 12 kW do 25,6 kW oraz 67 instalacji kotłów na biomasę o mocy od 12 kW do 28 kW.

Ponadto w ramach projektu przewiduje się montaż 33 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w tym: 24 instalacje fotowoltaiczne o mocy od 3,0 kWp do 38,4 kWp oraz 9 instalacji pomp ciepła o mocy od 6,0 kW do 43,1 kW.

Szacuje się, że instalacje OZE pozwolą na redukcję emisji 1398,86 Mg CO2 rocznie. W projekcie zainstalowane zostanie 3,65 MW mocy energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 9,9 mln zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE wyniesie 6,94 mln zł.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij