Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 sierpień 2018
Gmina Tuchomie, 77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, montaż i dostawę 2 zestawów multimedialnych do SP Kramarzyny na które składają się:
projektor, tablica interaktywna, zestaw głośników do tablicy interaktywnej, okablowanie do tablicy i montaż w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Tuchomie”, nr: RPPM.03.02.01-22-0077/15” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Edukacja” Działania 3.2 „Edukacja ogólna„ Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ofertę należy złożyć elektronicznie przesyłając na adres mailowy: biuro@tuchomie.pl, lub za pośrednictwem poczty, lub osobiście składając w biurze projektu: 77-133 Tuchomie, Jana III Sobieskiego 16 do dnia 16.08.2018 r. do godziny 12:00.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij