Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 4 wrzesień 2018
We wrześniu br. we wszystkich sołectwach gminy Tuchomie odbędą się zebrania wiejskie.
Ogólny porządek zebrań jest następujący:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia funduszu sołeckiego na 2019 r.
  2. Wybór przedstawiciela sołectwa do Gminnej Rady Seniorów.
  3. Aktualizacja Planu Odnowy Wsi.
  4. Konsultacje dot. zmian w statucie sołectw – wnioski mieszkańców.
  5. Sprawy bieżące, w tym:
  • ulgi w opłatach za śmieci dla kompostujących odpady (informacja);
  • informacja dot. inwestycji gminnych;
  • informacja o planowanych przedsięwzięciach.
  1. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowym punktem na zebraniach w Modrzejewie i Tągowiu będzie wybór sołtysa (w Tągowiu także rady sołeckiej) a w Zagonach konsultacje w sprawie wystąpienia do Poczty Polskiej S.A. w sprawie zmiany kodu pocztowego dla miejscowości Zagony.

Szczegółowy harmonogram zebrań wiejskich znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij