Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 4 wrzesień 2018
We wrześniu br. we wszystkich sołectwach gminy Tuchomie odbędą się zebrania wiejskie.
Ogólny porządek zebrań jest następujący:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia funduszu sołeckiego na 2019 r.
  2. Wybór przedstawiciela sołectwa do Gminnej Rady Seniorów.
  3. Aktualizacja Planu Odnowy Wsi.
  4. Konsultacje dot. zmian w statucie sołectw – wnioski mieszkańców.
  5. Sprawy bieżące, w tym:
  • ulgi w opłatach za śmieci dla kompostujących odpady (informacja);
  • informacja dot. inwestycji gminnych;
  • informacja o planowanych przedsięwzięciach.
  1. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowym punktem na zebraniach w Modrzejewie i Tągowiu będzie wybór sołtysa (w Tągowiu także rady sołeckiej) a w Zagonach konsultacje w sprawie wystąpienia do Poczty Polskiej S.A. w sprawie zmiany kodu pocztowego dla miejscowości Zagony.

Szczegółowy harmonogram zebrań wiejskich znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij