Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 11 wrzesień 2018
Wójt Gminy Tuchomie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Projekt programu wraz z formularzami zgłaszania opinii i uwag dostępny w załącznikach  www.tuchomie.pl   oraz na stronie internetowej: bip.tuchomie.pl

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 10 września 2018 do 25 września 2018 do Urzędu Gminy w Tuchomiu (ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, pok. 6)  na wypełnionym formularzu lub e-mailem na adres: m.lipinska@tuchomie.pl. O terminie decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Tuchomie. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij