Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 4 listopad 2020
Wójt Gminy Tuchomie ogłasza pisemną aukcję, celem której jest zbycie drewna opałowego za kwotę jaką oferent zaproponuje w złożonej ofercie, przy czym oferent zobowiązany będzie dokonać mechanicznej wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej 182069G (działka nr 155) na terenie gminy Tuchomie (wskazanych i oznaczonych przez gminę) oraz dodatkowo usunąć zakrzaczenia i zarośla (wskazane przez gminę) z terenu objętego wycinką drzew łącznie z uprzątnięciem terenu po dokonaniu wycinki.
  • Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w specyfikacji w terminie do dnia 15 grudnia 2020 roku dokonać wycinki.
  • Liczba drzew do wycinki objętych niniejszą aukcją wynosi: 13, powierzchnia krzewów do wycinki objęta niniejszą aukcją wynosi: 1350 m2.
  • Zasady zbycia drewna opałowego w zamian za wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej oraz kwotę zabezpieczenia należytego wykonania robót określono w specyfikacji.
  • Pisemne oferty do aukcji należy składać w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, pokój nr 5 (sekretariat) do dnia 16 listopada 2020 r. do godziny 9.00.
  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem na kopercie: „AUKCJA – ZAKUP DREWNA OPAŁOWEGO DZIAŁKA NR 155 W TUCHOMKU”. Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent, a oferty złożone zostaną na taką samą kwotę, aukcja zostanie rozstrzygnięta w drodze dodatkowej licytacji ustnej, która w przypadku takiej potrzeby, odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.
  • Specyfikacja wraz z wykazem drzew przeznaczonych do wycinki znajduje się w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij