Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 12 luty 2021
Wójt Gminy Tuchomie ogłasza pisemną aukcję, której celem jest zbycie drewna opałowego za kwotę jaką oferent zaproponuje w złożonej ofercie, przy czym oferent zobowiązany będzie do samodzielnego pozyskania drewna poprzez mechaniczną wycinkę drzew (i/lub obcięcie gałęzi drzew) rosnących na działce nr 362/4 obręb Trzebiatkowa, na działce nr 39/2 obręb Modrzejewo, na działce nr 279/10 obręb Modrzejewo, na działce nr 196 obręb Kramarzyny oraz w pasie drogowym drogi gminnej 182057G (działka nr 345/5) na terenie gminy Tuchomie (wskazanych i oznaczonych przez gminę). Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w specyfikacji w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku dokonać wycinki.
Liczba drzew do wycinki objętych niniejszą aukcją wynosi: 8.

Zasady zbycia drewna opałowego w zamian za wycinkę drzew oraz kwotę zabezpieczenia należytego wykonania robót określono w specyfikacji.

Pisemne oferty do aukcji należy składać w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, pokój nr 5 (sekretariat) do dnia 17 lutego 2021 r. do godziny 9.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem na kopercie: „AUKCJA – ZAKUP DREWNA OPAŁOWEGO DZIAŁKA NR 362/4 W TRZEBIATKOWA, DZIAŁKA NR 39/2 W MODRZEJEWIE, DZIAŁKA NR 279/10 W MODRZEJEWIE, DZIAŁKA NR 196 W KRAMARZYNACH, DZIAŁKA NR 345/5 W TUCHOMIU”.

Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent, a oferty złożone zostaną na taką samą kwotę, aukcja zostanie rozstrzygnięta w drodze dodatkowej licytacji ustnej, która w przypadku takiej potrzeby, odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu. Specyfikacja wraz z wykazem drzew przeznaczonych do wycinki znajduje się w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij