Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Projekty unijne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Status: zakończona
Lokalizacja: Nowe Huty
Data rozpoczęcia: 20 wrzesień 2012
Data zakończenia: 20 listopad 2012
Koszt całkowity: 48.890,25 zł
Montaż finansowy: Wysokość dofinansowania - 25.000,00 zł Wkład własny - 23.890,25 zł
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.
Zakres inwestycji obejmował:
 1. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe
 2. Wyposażenie terenu w tym:
  1. zakup i montaż piłkochwytów na przedłużeniu słupów ogrodzeniowych
  2. zakup i montaż sprzętu do piłki koszykowej – konstrukcja jednosłupowa z wciągnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokości
  3. zakup i montaż stołu z ławkami wg. Projektu PDS – 5 kpl.
  4. zakup i montaż altany małej wg. Projektu PDS
  5. nasadzenia krzewów żywopłotowych
  6. zakup i montaż tablicy informacyjnej- pamiątkowej
  7. ogrodzenie z siatki
 3. Utwardzenie terenu
 4. Występ gwiazdy wieczoru na imprezie zorganizowanej we własnym zakresie na otwarcie inwestycji
Wnioskodawca:
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Hutach

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij