Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Projekty unijne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Status: zakończona
Data rozpoczęcia: 1 marzec 2012
Data zakończenia: 1 lipiec 2012
Koszt całkowity: 1.030.372,32 zł
Program: Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Gmina Tuchomie dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje przedsięwzięcie p.n. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuchomie"

Inwestycja polega na budowie 51 przydomowych oczyszczalni ścieków, wszystkie planowane lokalizacje znajdują się na tzw. wybudowaniach – koloniach, w większości są to pojedyncze gospodarstwa – zabudowania rozproszone na rozległym terenie i usytuowana w znacznych odległościach od siebie oraz od zwartej zabudowy przy której istnieje sieć kanalizacyjna.
Ze względu na takie usytuowanie oraz trudny lesisty i pagórkowaty teren podłączenie poszczególnych gospodarstw do czynnej sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe bądź też nieuzasadnione ekonomicznie.

Okres realizacji inwestycji: 03.2012 - 07.2012
Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1.030.372,32 zł
Dofinansowanie: 756.000,00 zł
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij