Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 14 listopad 2019
Na budynku szkoły w Tuchomiu zainstalowany został czujnik do pomiaru jakości powietrza.
Czujnik dokonuje pomiaru zanieczyszczenia atmosferycznego w zakresie pyłów:
  • PM 2,5 - stężania pyłów zwieszonych (aerozoli atmosferycznych) o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.
  • PM 10 - stężenia mieszaniny zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm
Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze na telefony komórkowe z systemem Android oraz IOS (Apple). Aplikacja poinformuje o bieżącym stanie powietrza w Państwa okolicy. Bazuje ona na własnej infrastrukturze czujników oraz na danych pobieranych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzięki czemu dane są bardzo szczegółowe i aktualne. Oprócz stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 - oraz PM10 – w aplikacji można sprawdzić aktualną temperaturę, wilgotność i ciśnienie.
 
Aktualny stan powietrza sprawdzić można również online przez stronę https://panel.syngeos.pl/

W trosce o nasze środowisko zachęcamy również do korzystania z programów takich jak:
  • Agroenergia - Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych, SZCZEGÓŁY TUTAJ
  • Mój Prąd - Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. SZCZEGÓŁY TUTAJ
  • Czyste Powietrze - to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych, osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego, jak również do osób fizycznych, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą, z zastrzeżeniem, że lokal został wyodrębniony do 01.01.2019 r. Dla tych Beneficjentów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie wyznaczana w odniesieniu do wydzielonego lokalu mieszkalnego, a dla pozostałych – w odniesieniu do domu. SZCZEGÓŁY TUTAJ
 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij