Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 14 maj 2020
Urząd Gminy Tuchomie informuję, że mieszkańcy gminy mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy farmy fotowoltaicznej w Kramarzynach.
Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu przedmiotowej decyzji zostało podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuchomie www.bip.tuchomie.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń sołectwa Kramarzyny. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Koszalinie są również dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Tuchomie.

Uwagi do decyzji można zgłaszać w ciągu 14 dni od ogłoszenia. Kolejnym etapem będzie procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której właściciele gruntów sąsiednich jako strona postępowania będą zawiadamiani pisemnie.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij