Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 13 maj 2019
Na obszarze Gminy Tuchomie kończy się budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Rozpoczęły się prace związane z demontażem starego połączenia 220 KV.
Działająca na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych firma Aldesa Nowa Energia zbudowała już wszystkie 313 słupów nowej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo i zamontowała przewody (w gminie Tuchomie – 35 słupów). Nowa infrastruktura zastępuje starą, wysłużoną linię 220 kV relacji Żydowo Kierzkowo – Gdańsk I, której demontaż planowany jest na okres od maja do września 2019 r. na całej linii.

Na terenie gminy Tuchomie roboty rozbiórkowe będą prowadzone na 32 stanowiskach. W pierwszej kolejności ze słupów są zdejmowane przewody. Od czerwca / lipca 2019 r. przewidziany jest natomiast demontaż konstrukcji słupów oraz usuwanie fundamentów. Szczegółowy plan prac jest elastyczny i zależy m.in. od warunków atmosferycznych.

W kwestiach bezpieczeństwa – stanowiska pracy są znakowane i wygradzane. Drogi i ścieżki krzyżu-jące się z demontowanym odcinkiem linii będą zabezpieczone, aby wykluczyć ryzyko wtargnięcia ludzi, zwierzyny lub pojazdów. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba tymczasowego zamknięcia drogi. Będą to jednak pojedyncze, krótkie przerwy – trwające do 10 minut.

Warto zwrócić uwagę, że nie wszędzie trasy nowej i istniejącej linii biegną równolegle. Choć więc dla większości mieszkańców informacja o rozpoczęciu prac rozbiórkowych nie będzie niespodzianką, na trasie demontowanej linii 220 kV są osoby, dla których będzie to nowość. Jeśli pojawią się pyta-nia, Aldesa zobowiązuje się do sprawnego udzielania odpowiedzi. W przypadku pytań do dyspozycji pozostają: Anna Śpiewak, tel. +48/506 460 874 i Marta Majkowska, tel. +48/506 616 763.

Więcej informacji o przedsięwzięciu i dane kontaktowe można znaleźć na stronie: www.liniagdanskzydowo.pl

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij