Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 25 luty 2019
Wójt Gminy Tuchomie informuje, że do dnia 28.02.2019 r. prowadzi dodatkowy nabór mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Koszt mieszkańca obejmują: 15% wkładu własnego, podatek VAT oraz 8% podatek od dotacji.  

Dostępne instalacje:
  1. Kocioł na biomasę (pellety)
Kocioł na biomasę to kocioł centralnego ogrzewania wykorzystujący odnawialne źródło energii jako surowiec grzewczy. Surowcem tym są najczęściej pellety – materiał opałowy ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych (trociny, wióry, zrębki). Alternatywnie surowiec grzewczy stanowić może również kora, słoma lub ziarna owsa. Kotły na biomasę najczęściej wyposażone są w automatyczne podajniki oraz system automatycznego sterowania zapalaniem, wygaszaniem i dopływem powietrza. Dzięki temu z jednej strony wymagają minimalnego nakładu własnej pracy (znacznie mniejszego niż w przypadku kotłów zasypowych lub kotłów na ekogroszek), a z drugiej umożliwiają racjonalne spalanie paliwa w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Pomaga to w osiągnięciu optymalnego efektu ekonomicznego.

Podczas spalania pelletu powstaje bardzo mała ilość popiołu (ok 5 kg z 1 tony surowca grzewczego), emitowana jest minimalna ilość substancji toksycznych do atmosfery. Niskie jest również pylenie, dzięki czemu kocioł na pellety może być zainstalowany nie tylko w typowej kotłowni, ale również np. w garażu czy warsztacie.
W ramach operacji zostaną zamontowane piece klasy 5 (wyłącznie na biomasę) spełniające zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie czystości spalin Ecodesign. Dodatkowo, aby zamontować tego rodzaju kocioł powinny zostać spełnione 2 warunki techniczne tj. pomieszczenie gdzie ma zostać zainstalowany piec powinno mieć ok. 3m2 powierzchni oraz budynek powinien posiadać komin ceramiczny bądź komin z wkładem kwaso-żara odpornym ( komin powinien być dostosowany na dzień montażu pieca).
 
  1. Pompa ciepła
Pompa ciepła to urządzenie, które wymusza przepływ ciepła z ośrodka o niższej temperaturze (tzw. dolne źródło ciepła) do obszaru o wyższej temperaturze (tzw. górne źródło ciepła) w trakcie procesów termodynamicznych zachodzących przy współudziale czynnika chłodniczego. Mechanizm działania pompy ciepła oparty jest na tej samej zasadzie, co mechanizm działania lodówki czy klimatyzatora. Jej celem nie jest jednak odebranie ciepła od mięsa, warzyw czy owoców schowanych w lodówce, ale dostarczenie ciepła (czyli to, co lodówka robi na wymienniku umieszczonym z tyłu obudowy).

W zależności od rodzaju wybranej instalacji, dolnym źródłem ciepła może być powietrze atmosferyczne, grunt, powierzchniowe i podziemne ujęcia wody.

Pompa ciepła jest uznawana za najtańsze elektryczne rozwiązanie pozwalające na ogrzewanie domu (ciepła woda użytkowa, centralne ogrzewanie). Pobierając 1 kWh energii elektrycznej z sieci jest w stanie pozyskać od 1 do 4 kWh energii cieplnej z obszaru o niższej temperaturze (np. powietrze na zewnątrz domu), a następnie oddać w łącznej ilości od 2 do 5 kWh energii cieplnej do obszaru o wyższej temperaturze (np. powietrze wewnątrz domu).

Za pomocą pompy ciepła możliwe jest nie tylko ogrzewanie wody użytkowej i pomieszczenia. Istnieją również urządzenia pozwalające na chłodzenie pomieszczenia wtedy, kiedy jest to pożądane (np. w okresie letnim).

Z uwagi na konieczność zasilania energią elektryczną, za optymalne uznaje się połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną.
 
  1. Instalacji kolektorów słonecznych
Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja każdorazowo uwzględnia rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz ilości faktycznego, dobowego zużycia wody.
Planowana jest możliwość dofinansowania dwóch wariantów instalacji solarnej:
  1. wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 250 litrów, dedykowany dla gospodarstw domowych liczących do pięciu mieszkańców;
  2. wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 350 litrów, dedykowany dla gospodarstw domowych liczących powyżej pięciu mieszkańców;
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie do 28 lutego 2019 roku złożyć w Urzędzie Gminy w Tuchomie, osobiście (pokój nr 6), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00, wtorek-piątek w godz. od 7:30 do 15:30) wypełnioną deklarację uczestnictwa. Deklaracja ta pozwoli również na zweryfikowanie, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne do wykonania instalacji.

Formularze ankiet dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 6) oraz na stronie internetowej: www.tuchomie.pl (załączniki poniżej).

Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 59 821 75 04 lub 59 821 75 05 oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Tuchomiu, pokój nr 6.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij