Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 24 kwiecień 2017
30 stycznia 2017 r. została podjęta Uchwała Rady Gminy Tuchomie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobie jej rozliczania.
Na podstawie w/w Uchwały wnioskodawca może uzyskać jednorazowe dofinansowanie na budowę własnego ujęcia wody w wysokości stanowiącej 60% kosztów inwestycji.

Pomoc finansową można uzyskać na wykonanie nowych studni wierconych dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i wielorodzinnych na terenie Gminy Tuchomie, spełniając między innymi warunkami takie jak:
  1. brak możliwości podłączenia nieruchomości z przyczyn technicznych lub ekonomicznych do zbiorczej sieci wodociągowej;
  2. brak możliwości poboru wody z istniejącej, wyeksploatowanej studni wierconej zlokalizowanej na danej nieruchomości;
  3. budowa wyłącznie studni wierconej o wydajności nie przekraczającej 5m3/dobę;
Cały regulamin otrzymania dofinasowania znajduje się w załączniku. Ponadto pobrać można również wzór wniosku o udzielenie dotacji i pozostałe wzory dokumentów.

Więcej informacje można uzyskać również w Urzędzie Gminy pokój numer 11 lub pod numerem telefonu (59) 821 50 55.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij