Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 14 grudzień 2018
Gmina Tuchomie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. "Przedszkola jak z Bajki - upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Tuchomie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Best English-Angielski Zofia Krawiec Dla Dzieci i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tuchomiu.
Projekt ma na celu:
  • tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Tuchomiu poprzez przeprowadzenie prac remontowych; organizacja zajęć dla dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu na zajęcia dodatkowe dla przedszkoli w Tuchomiu, Kramarzynach i Trzebiatkowej;
  • organizację szkoleń dla kadry dydaktycznej
Całkowita wartość projektu wyniesie: 688 997,69 zł z czego dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 - 585 648,04 zł pozostałą część tj. 103 349,65zł stanowić będzie wkład niefinansowy.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij