Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 16 marzec 2023
Gmina Tuchomie w ramach projektu "Poprawa dostępności Gminy Tuchomie w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej” zrealizowała 2 zadania poprawiające dostępność architektoniczną w budynku Urzędu Gminy:
  1. dostosowanie toalety do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez jej przebudowę,
  2. wymiana barierki i poręczy na klatce schodowej.
Łączny koszt wykonanych zadań wyniósł 61.031,61 zł.

Na realizację uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.


Dostępny samorząd – granty

 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij