Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 24 marzec 2021
W dniu 15 marca 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Tuchomie i OSP Kramarzyny, dot. przekazania przez gminę dotacji na zakup samochodu pożarniczego.
Na podstawie tej umowy gmina przekazała już dla OSP Kramarzyny kwotę 139.000 zł, która zostanie powiększona o środki finansowe zebrane na ten cel przez OSP Kramarzyny.

Obecnie strażacy z Kramarzyn przygotowują się do dokonania zakupu samochodu pożarniczego w drodze zamówienia publicznego.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij