Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 11 wrzesień 2018
Szanowni rolnicy! Drodzy mieszkańcy gminy Tuchomie oraz goście!

Dziękuję rolnikom za trudną i ciężką całoroczną pracę. Dziękuję za otrzymany na dożynkach symboliczny bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów, którym się sprawiedliwie podzieliliśmy, jak wszystkim w naszej gminie.
Rolnikom niestety nie sprzyja pogoda. W ubiegłym roku – deszcze, w tym odwrotnie – susza, która zmniejszyła w naszej gminie plony zbóż o około 50%. Gdyby nie dopłaty unijne sytuacja finansowa rolników byłaby bardzo trudna.
Rolnikom życzę wszelkiej pomyślności i aby warunki atmosferyczne w następnym roku były bardziej sprzyjające.

Serdecznie dziękuję za dożynkową mszę świętą księżom: Zenonowi Czekała, Franciszkowi Pudlewskiemu i Romanowi Dudkowi.

Dziękuję sołectwom za wieńce bez których trudno sobie wyobrazić dożynki oraz przygotowanie stołów biesiadnych.

Dziękuję również, reprezentującym rolników, starostom dożynkowym: Państwu Teresie i Jerzemu Mondry Dombrowskim.

Serdeczne podziękowania składam wystawcom produktów lokalnych i starego sprzętu rolniczego. Dzięki Wam nasze uroczystości dożynkowe były ciekawsze i bardziej urozmaicone.

Słowa podziękowań kieruję w stronę wszystkich artystów, którzy swoimi występami uświetnili nasze uroczystości sprawiając, że nasze święto miało radosny i patriotyczny charakter. Podziękowania adresuję również do pracowników i dyrektora tuchomskiej szkoły, pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury za organizację dożynkowego święta.
 
Jerzy Lewi Kiedrowski
Wójt Gminy Tuchomie
 
Konkurs wieńców dożynkowych.
Do konkursu zgłoszono 7 wieńców z sołectw: Ciemno, Masłowice Tuchomskie, Nowe Huty, Piaszno, Trzebiatkowa, Tuchomie, Tuchomko.

Za najładniejszy komisja konkursowa uznała wieniec przygotowany przez sołectwo Tuchomko. Drugie miejsc przypadło wieńcowi z Masłowic Tuchomskich a trzecie miejsce przyznano wieńcowi z Ciemna.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sołectwom, które przygotowały wieńce na tegoroczne dożynki.

Przekazanie sprzętu dla OSP.
Podczas uroczystości dożynkowych dokonano uroczystego przekazania sprzętu dla jednostek OSP z gminy Tuchomie zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, gminy, funduszu sołeckiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Przekazanie sprzętu podczas dożynek nastąpiło zgodnie z sugestiami sołtysów i mieszkańców gminy oraz zgodnie z zobowiązaniem gminy do uroczystego przekazania sprzętu, wynikającym z umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości. Przekazaniu podlegało m.in. 7 agregatów prądotwórczych trójfazowych (jeden 30 kW oraz sześć 7 kW), zestaw ratownictwa technicznego, pilarkę do drewna, przenośny zestaw oświetleniowy.

Łącznie dokonano przekazania sprzętu o wartości 104 tys. zł.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij