Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 listopad 2017
Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, Wójt Gminy Tuchomie spotkał się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu.
Głównym celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w GOPS w Tuchomiu starają się doprowadzić do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych, rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Obecnie z pomocy finansowej tut. GOPS korzysta ok. 60 rodzin. Znacznie większa liczba rodzin korzysta z pomocy w formie pracy socjalnej. Najczęściej zgłaszane problemy rodzin to: przemoc, alkoholizm, problemy opiekuńczo-wychowawcze, konflikty rodzinne.

Ponadto GOPS w Tuchomiu realizuje szereg dodatkowych działań na rzecz naszych mieszkańców w oparciu o inne ustawy. Są to między innymi sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, Karta Dużej Rodziny i inne. 
 
Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu życzymy wiele wytrwałości, zadowolenia i samych pozytywnych efektów pracy.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij