Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 listopad 2017
Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, Wójt Gminy Tuchomie spotkał się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu.
Głównym celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w GOPS w Tuchomiu starają się doprowadzić do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych, rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Obecnie z pomocy finansowej tut. GOPS korzysta ok. 60 rodzin. Znacznie większa liczba rodzin korzysta z pomocy w formie pracy socjalnej. Najczęściej zgłaszane problemy rodzin to: przemoc, alkoholizm, problemy opiekuńczo-wychowawcze, konflikty rodzinne.

Ponadto GOPS w Tuchomiu realizuje szereg dodatkowych działań na rzecz naszych mieszkańców w oparciu o inne ustawy. Są to między innymi sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, Karta Dużej Rodziny i inne. 
 
Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu życzymy wiele wytrwałości, zadowolenia i samych pozytywnych efektów pracy.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij