Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 czerwiec 2020
Informacja Wójta Gminy Tuchomie z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie tymczasowej organizacji pracy Urzędu Gminy w Tuchomiu w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Na podstawie § 14 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964 z późn. zm.) oraz w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, niniejszym informuję, że:
§ 1.
 1. Urząd Gminy Tuchomie od dnia 22 czerwca 2020 r., do odwołania, będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 14.00 z zastrzeżeniem, że:
 1. bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie w godzinach od 6.00 do 12.30 poprzez tymczasowy punkt obsługi klienta zorganizowany na parterze budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu, przy bocznym wejściu do budynku urzędu;
 2. w godzinach od 12.30 do 14.00 urząd będzie czynny z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów. Kontakt z pracownikami urzędu możliwy będzie w tym czasie wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, e-mail, e-puap, profil zaufany), z zastrzeżeniem pkt 3;
 3. Sekretariat Urzędu Gminy będzie obsługiwał klientów urzędu (przyjmowanie dokumentów) także w godzinach od 12.30 do 14.00 poprzez tymczasowy punkt obsługi klienta zorganizowany na parterze budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu, przy bocznym wejściu do budynku urzędu;
 4. dodatkowo w godzinach 14.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku pełniony będzie dyżur
  w urzędzie pod numerem telefonu: 59 821 50 40 oraz adresem e – mail: biuro@tuchomie.pl.
 1. Zasady udostępnienia głównego wejścia do budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu:
 1. główne wejście do budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu pozostaje zamknięte w godz. od 6.00 do 12.30;
 2. wejście to jest dostępne wyłącznie dla klientów placówki Banku Spółdzielczego zlokalizowanego w budynku urzędu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.30 do 16.00. Klienci banku mogą poruszać się po budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem, zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz po dokonaniu dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku urzędu;
 3. w przypadku konieczności wejścia do budynku (głównym wejściem) innych osób, w tym
  w godzinach od 6.00 do 12.30, jest to możliwe wyłącznie w asyście pracownika urzędu. Osoba wchodząca do budynku urzędu zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa, zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz dokonać dezynfekcji rąk.
 1. Zasady określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 dotyczą również Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego siedziba znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu.
 2. Apeluje się o załatwianie wszystkich spraw z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, e-mail, e-puap, profil zaufany), a jeśli nie jest to możliwe, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami urzędu.
 3. Od dnia 22 czerwca 2020 r., do odwołania, Kasa w Urzędzie Gminy w Tuchomiu będzie czynna w godzinach 6.15 – 12.15, poprzez tymczasowy punkt obsługi klienta wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1. W kasie będzie można dokonywać wyłącznie płatności bezgotówkowych (z wykorzystaniem kart płatniczych).

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij