Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 grudzień 2017
Z wielką przyjemnością informujemy, iż Gmina Tuchomie została doceniona za działania i inwestycje w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.
W plebiscycie Głosu Pomorza i Dziennika Bałtyckiego "Gmina na 6" zajęliśmy I miejsce w kategorii Gmina Przyjazna Środowisku.

Podczas uroczystej gali w Filharmonii Koszalińskiej Wójt Gminy Tuchomie - Jerzy Lewi Kiedrowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy - Wiesławem Bezhubką odebrali nagrodę od Redakcji Głosu Pomorza.
Natomiast następnego dnia w Sali BHP Stoczni Gdańskiej Wójt odebrał nagrodę również za pierwsze miejsce w kategorii 
Gmina Przyjazna Środowisku przyznaną przez Kapitułę Konkursową Dziennik Bałtyckiego. 

Dzięki projektom zrealizowanym ze środków zewnętrznych (RPO, NFOŚiGW) wsparliśmy mieszkańców w budowie instalacji solarnych (260 szt.) oraz instalacji fotowoltaicznych (130 szt). Instalacje takie zamontowano również na budynkach gminnych. Działanie takie przynosi wymierny efekt ekologiczny oraz wymierne korzyści dla mieszkańców i gminy.

W 2017 r., ze środków unijnych, wykonaliśmy termomodernizację 10 budynków użyteczności publicznej za kwotę ok. 2,5 mln zł. Termomodernizacją zostały objęte m.in. budynek sali gimnastycznej w Tuchomiu oraz budynki szkolne w Kramarzynach. Ponadto termomodernizację wykonano dla ośmiu remiz OSP oraz budynku świetlicy w Masłowicach Trzebiatkowskich.

W bieżącym roku pozyskaliśmy środki w kwocie 652 tys. na modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne (LED) przy drogach i placach na terenie gminy. Dzięki temu uzyskamy duże oszczędności w zużyciu energii. Dodatkowo, dzięki nowym oprawom LED, znacząco poprawi się estetyka urządzeń oświetleniowych. Jednocześnie, już od kilku lat, wszystkie nowe punkty oświetleniowe na terenie gminy wykonywane są w technologii LED.

Gmina jest w 90% skanalizowana. Posiadamy dwie oczyszczalnie ścieków oraz rozbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej. Wykorzystując dostępne środki zewnętrzne, wspieraliśmy mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (206 szt.).Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij