Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 19 lipiec 2017
Urząd Gminy Tuchomie poszukuje pracownika na stanowisko - robotnik gospodarczy, do zakresu zadań którego będzie należało m.in. wykonywanie prac ogólnobudowlanych na terenie gminy (w tym w obiektach gminnych).
Zainteresowani kandydaci powinni spełniać następujące warunki (preferowane):
  1. posiadać wykształcenie minimum zawodowe (budowlane) w zawodzie: murarz, murarz-tynkarz, betoniarz, malarz-tapeciarz, tynkarz bądź pokrewne;
  2. posiadać minimum 2-letni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem prac w budownictwie;
  3. posiadać prawo jazdy kat. B.
CV wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających spełnianie w/w wymagań można składać w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w terminie do 31 lipca 2017 r.
Dodatkowe informacje dotyczące w/w stanowiska można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tuchomiu pok. 11, tel. 59 821 50 47.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij