Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 6 luty 2020
Osoba chętna do wykonywania prac społecznie użytecznych musi spełnić następujące warunki:
  • być osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku,
  • a jednocześnie korzystać ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczyć w  wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.
Prace społecznie użyteczne będą wykonywane na terenie Gminy Tuchomie, w  poszczególnych sołectwach, w okresie od 1 marca 2020r. do 31 grudnia 2020r. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne mogą pracować maksymalnie 40 godzin miesięcznie i otrzymają za to świadczenie w  wysokości 340,00 zł.
Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w  Tuchomiu lub o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 59 821 50 47.


Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij