Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 6 marzec 2017
Do połowy kwietnia br. przeprowadzony zostanie remont 90 km dróg gruntowych, koszt ok. 270 tys. zł z budżetu gminy.
Drogi będą równane równiarką, utwardzane tłuczniem w miejscach najbardziej zniszczonych oraz wałowane.

Szczegółowy zakres robót jest następujący:
 1. prace wykonywane równiarką walcem (wykonawcy złożyli oferty cenowe – 651 zł brutto za 1 kilometr, planuje się remont 90 km, koszt łączny ok. 58 tys. zł);
 2. zakup 1500 ton tłucznia (46 zł/tonę, koszt łączny 69 tys. zł);
 3. zakup polbruku, oporników, krawężników, obrzeży oraz płyt Jumbo (łącznie ok. 1800 m2, koszt łączny ok. 58 tys. zł);
 4. wykonawstwo – układanie polbruku i płyt Jumbo – w trakcie wyłaniania wykonawcy (szacowany koszt ok. 48 tys. zł);
 5. usługi transportowe – w trakcie wyłaniania wykonawcy (szacowany koszt ok. 22 tys. zł);
 6. remonty cząstkowe dróg asfaltowych – w trakcie wyłaniania wykonawcy (szacowany koszt ok. 20 tys. zł);
 7. do utwardzania dróg wykorzystany zostanie również destrukt oraz płyty drogowe z odzysku po przebudowie ulic w Tuchomiu.
 
II. Przebudowy i remonty na drogach gminnych.
 1. Przebudowa ulic gminnych w Tuchomiu (Mickiewicza, Młyńska, Lipowa) wykonawcy rozpoczynają roboty, koszt inwestycji ogółem ok. 2,5 mln zł.
 2. Złożono wniosek na dokończenie drogi do tzw. Leśniczówki w Modrzejewie (ok. 970 m) ze środków funduszu rekultywacji gruntów rolnych. Koszt ok. 301 tys. zł. W maju b.r. zapadnie decyzja odnośnie przyznania środków.
 3. Droga Kramarzyny-Masłowiczki – planowana modernizacja. Po wnioskach mieszkańców Nadleśnictwo Osusznica zadeklarowało wsparcie finansowe. Prawdopodobnie zostanie położony asfalt na odcinku 300 m, począwszy od skrzyżowania z drogą krajową.
III. Przebudowy i remonty na drogach powiatowych.
 1. Planowana jest przebudowa około kilometrowego odcinka drogi powiatowej z mostem w Ciemnie. Powiat złożył wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia. Decyzja odnośnie dofinansowania zapadnie w kwietniu. Realizacja latem (pod warunkiem uzyskania wsparcia z ministerstwa), koszt ok 1,5 mln zł.
 2. Wykonane zostanie poszerzenie po jednej stronie drogi od Modrzejewa do granicy gminy w stronę Chotkowa (ok. 700 m), finansowane po połowie przez gminę i powiat, koszt całkowity ok. 70 tys. zł.
Gmina w bieżącym roku będzie również wykaszała pobocza przy drogach powiatowych. Planuje się dwukrotne wykaszanie. Na ten cel gmina otrzyma od powiatu środki w wysokości 6 tys. zł.

Łączne wydatki na budowę dróg asfaltowych w gminie to kwota 2 mln zł z budżetu gminy oraz ok. 3 mln zł środki zewnętrzne. Przybędzie 5 km zmodernizowanych dróg i ulic.
 
IV. Wymiana oświetlenia ulicznego.
W związku z otrzymaniem dotacji unijnej, w bieżącym roku na terenie gminy nastąpi wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 759 tys. zł.
 
V. Aldesa – budowa linii wysokiego napięcia.
W posiedzeniu Komisji Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie w dn. 1 marca 2017 r., uczestniczyła przedstawicielka firmy Aldesa, budującej na terenie naszej gminy linię wysokiego napięcia. Firma zobowiązała się do naprawy dróg uszkodzonych przy wycince drzew oraz przedstawi plan korzystania z dróg gminnych przy budowie 35 słupów. Plan ten zostanie podany do publicznej wiadomości. Firma Aldesa będzie na bieżąco remontować wykorzystywane drogi aby były one przejezdne również w czasie budowy.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij