Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 listopad 2017
Przedstawiamy Państwu wykonawców odpowiedzialnych za odśnieżanie DRÓG GMINNYCH i usuwanie śliskości na terenie gminy Tuchomie w sezonach zimowych: Listopad 2017 r. – kwiecień 2022 r.
 1. Odśnieżanie DRÓG GMINNYCH i usuwanie śliskości na terenie gminy Tuchomie w sezonach zimowych: Listopad 2017r. – kwiecień 2022r.
Zadanie nr 1 obejmuje sołectwa: Tuchomko, Tągowie, Modrzejewo.
Wykonawca: USŁUGI LEŚNE KRZYSZTOF STIENE Modrzejewo 70, 77-133 Tuchomie
Telefon: 502 791 350.

Zadanie nr 2 obejmuje sołectwa: Tuchomie, Piaszno, Masłowice Tuchomskie Osada.
Wykonawca: PPUH IMPORT-EKSPORT GRZEGORZ PANKIEWICZ, Ul. Szkolna 5, 77-133  Tuchomie, Telefon: 605 090 256

Zadanie nr 3 obejmuje sołectwa: Trzebiatkowa, Ciemno.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Drogowych „JASZUL” Andrzej Jaszul, ul.  Chocimierza 8, 77-133 Tuchomie, Telefon: 59 82 158 75

Zadanie nr 5 obejmuje sołectwa: Nowe Huty, Zagony, Masłowice Tuchomskie, Masłowice Trzebiatkowskie.
Wykonawca: PPUH IMPORT-EKSPORT GRZEGORZ PANKIEWICZ, Ul. Szkolna 5, 77-133 Tuchomie, Telefon: 605 090 256

Zadanie nr 4 obejmuje sołectwa: Kramarzyny, Masłowiczki.
Ogłoszono kolejny przetarg na wyłonienie Wykonawcy. W przypadku gdy nie zostanie wyłoniony wykonawca Gmina Tuchomie będzie odśnieżała sołectwa Kramarzyny i Masłowiczki we własnym zakresie.
 • Odśnieżanie będzie wykonywane ciągnikami o mocy minimum 90 KM z napędem na cztery koła, wyposażonymi w pługi śnieżne stalowe, rozsiewacze, lampy ostrzegawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Ciągniki zostaną wyposażone w urządzenia GPS, które będą rejestrowały czas pracy;
 • Wykonawcy uprawnieni będą do wyjazdu na drogi w sytuacji:
  • W zakresie odśnieżania – w przypadku 10 cm warstwy śniegu pokrywającego drogi gminne.
  • W zakresie usuwania śliskości – na polecenie Wójta Gminy Tuchomie/upoważnionego pracownika lub sołtysa.
 • Wykonawcy zaoferowali czas reakcji 20-60 minut, liczony od momentu wydania telefonicznej dyspozycji przez Zamawiającego na wykonywanie przedmiotu zamówienia lub wystąpienia nagłej, nieprzewidywalnej sytuacji, w której wykonanie usługi stanie się niezbędne, do momentu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. pojawienia się sprzętu, ludzi w tym miejscu.
 • Usuwaniu śliskości polegać będzie m.in. na posypywaniu piaskiem dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki polbruk, w wyjątkowych sytuacjach także dróg gruntowych według wskazań sołtysa danej miejscowości.
 • Jeśli któraś z miejscowości zgłosi potrzebę świadczenia usług w szerszym zakresie, np. odśnieżanie chodników, większa częstotliwość odśnieżania, zakres ten możliwy będzie po uzgodnieniu/uzyskania zgody Zamawiającego.
 • W sytuacjach intensywnych opadów Wykonawcy są zobowiązani do częstszego odśnieżania dróg, tak aby nie dopuścić do stwardnienia śniegu i nałożenia się zbyt grubej warstwy, która stworzyłaby trudności z jej usunięciem.
 • W przypadku awarii ciągnika Wykonawcy są zobowiązani zapewnić ciągnik zastępczy w ciągu godziny.

 1. Odśnieżanie (utrzymanie zimowe) DRÓG POWIATOWYCH na terenie Gminy Tuchomie będzie w sezonie zimowym 2017/2018 będzie wykonywało: Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Drogowych „JASZUL” Andrzej Jaszul, 77-133 Tuchomie, ul. Chocimierza 8, tel. 59 82 158 75. Kontakt: Obwód Drogowy nr 1 w Bytowie, tel. 59 822 25 29, 59 822 25 49.
 2. Odśnieżanie (utrzymanie zimowe) DRÓG KRAJOWYCH DK 20 na terenie Gminy Tuchomie w sezonie zimowym 2017/2018 będzie wykonywał: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A., 54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 24. Kontakt: Obwód Drogowy Nr 1 w Miastku, ul. Kujawska 13, tel. 59 821 33 20, 516 008 683.
 
Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości przylegających do dróg są zobowiązani do odśnieżania i usuwania śliskości chodników.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij