Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 kwiecień 2019
W dniu 5 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy, w której uczestniczył Starosta Leszek Waszkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Żmuda-Trzebiatowski oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marian Miazga.
Tematyka spotkania:
 1. Dokończenie modernizacji dróg:
 1. Tuchomie – Ciemno, pozyskano dofinansowanie z PROW - realizacja 2019/2020. Wkład własny po 50% rozłożony na budżet gminy i powiatu.
 2. Tuchomie – Modrzejewo - powiat złoży wniosek o dofinansowanie z Programu Budowy Dróg Samorządowych. 
 1. Wspólne remonty nawierzchni:
 1. Masłowice Trzebiatkowskie – wykonanie odcinka przez wieś, nakładki asfaltowej – posiadane środki – 31.330 zł – gmina.
 2. Tuchomie, ulica Pochyła (na Piaszno) budowa krótkiego odcinka chodnika – posiadane środki – 10.000 zł – gmina. 
 1. Wnioski mieszkańców – zebrania wiejskie:
 1. Masłowice Tuchomskie – nieutwardzone wjazdy na drogi powiatowe – niszczenie nawierzchni asfaltowej przy wjazdach szczególnie z lasów, problem szerszy dotyczy całej gminy.
 2. Trzebiatkowa – oznakowanie połączenia drogi gminnej z powiatową (na Tebowiznę).
 3. Modrzejewo – oznakowanie przejścia.
 4. Ciemno – obcięcie gałęzi lip. 
 1. Plany na przyszłość:
 1. Droga Masłowice Tuchomskie – Masłowice Trzebiatkowskie, uporządkowanie spraw własnościowych, wykonanie nawierzchni asfaltowej. 
 1. Sprawy bieżące:
 1. Koszenie poboczy.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij