Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 1 kwiecień 2019
Zakończyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu Gminy Tuchomie.
W zebraniach uczestniczyli Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tuchomiu – druh Jerzy Lewi Kiedrowski, Komendant Gminny ZOSP RP w Tuchomiu – druh Wiesław Bezhubka, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Bytowie, w niektórych zebraniach brał udział również przedstawiciel Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bytowie.

Na zebraniach podsumowano rok 2018, jak również omówiono plany na rok bieżący. Zostały złożone 43 wnioski dotyczące zakupów zmierzających do podniesienia gotowości bojowej i wyposażenia osobistego strażaków, jak również dotyczące remontów strażnic.
W roku bieżącym planuje się zakupić samochód z wodą dla jednostki OSP Kramarzyny, w tym roku również planowane jest zakończenie inwestycji dotyczącej selektywnego alarmowania ludności we wszystkich jednostkach OSP. Poza tym realizowane będą wnioski z zebrań dotyczące zakupów sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków.
 
Frekwencja z poszczególnych zebrań
L.p. Ochotnicza Straż Pożarna

Liczba członków czynnych

Liczba członków obecnych na zebraniu Frekwencja w %
1 Tuchomie 121 33 27
2 Kramarzyny 77 30 39
3 Trzebiatkowa 64 26 41
4 Modrzejewo 36 11 31
5 Piaszno 69 16 23
6 Nowe Huty 30 15 50
7 Tągowie 32 20 62
8 Ciemno 51 13 25
9 Tuchomko 41 19 46
Razem 521 183 35


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij