Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 1 kwiecień 2019
Zakończyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu Gminy Tuchomie.
W zebraniach uczestniczyli Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tuchomiu – druh Jerzy Lewi Kiedrowski, Komendant Gminny ZOSP RP w Tuchomiu – druh Wiesław Bezhubka, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Bytowie, w niektórych zebraniach brał udział również przedstawiciel Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bytowie.

Na zebraniach podsumowano rok 2018, jak również omówiono plany na rok bieżący. Zostały złożone 43 wnioski dotyczące zakupów zmierzających do podniesienia gotowości bojowej i wyposażenia osobistego strażaków, jak również dotyczące remontów strażnic.
W roku bieżącym planuje się zakupić samochód z wodą dla jednostki OSP Kramarzyny, w tym roku również planowane jest zakończenie inwestycji dotyczącej selektywnego alarmowania ludności we wszystkich jednostkach OSP. Poza tym realizowane będą wnioski z zebrań dotyczące zakupów sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków.
 
Frekwencja z poszczególnych zebrań
L.p. Ochotnicza Straż Pożarna

Liczba członków czynnych

Liczba członków obecnych na zebraniu Frekwencja w %
1 Tuchomie 121 33 27
2 Kramarzyny 77 30 39
3 Trzebiatkowa 64 26 41
4 Modrzejewo 36 11 31
5 Piaszno 69 16 23
6 Nowe Huty 30 15 50
7 Tągowie 32 20 62
8 Ciemno 51 13 25
9 Tuchomko 41 19 46
Razem 521 183 35


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij