Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 24 kwiecień 2020
Wójt Gminy Tuchomie informuje, że wszystkie nieuregulowane bieżące zobowiązania za miesiące marzec i kwiecień 2020 r. można zapłacić bez odsetek do dnia 15 maja 2020 r. Po tym terminie odsetki od nieterminowych wpłat będą naliczane na dotychczasowych zasadach.
W jaki sposób dokonać płatności?
  1. Przelewem na rachunki bankowe Gminy Tuchomie w BS Bytów:
  • Nr 98 9321 0001 0000 1821 2000 0480 – wyłącznie opłata śmieciowa;
  • Nr 05 9321 0001 0000 1821 2000 0020 – wszystkie pozostałe opłaty.
Przelew bankowy może zostać wykonany również z konta innej osoby. W takim przypadku w tytule przelewu należy wpisać jakiego zobowiązania wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko zobowiązanego do wpłaty i jego adres zamieszkania (miejscowość, ulica i nr domu). Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.
  1. Przekazem - wpłatą gotówkową na wyżej wymienione rachunki bankowe (wpłaty można dokonać w placówce pocztowej (POCZTA) oraz we wszystkich placówkach bankowych.
  2. W kasie Urzędu Gminy w Tuchomiu (wpłaty będą przyjmowane od poniedziałku 27.04.20r.), wyłącznie bezgotówkowo (kartą płatniczą), od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 12.00, kasa mieści się w tymczasowym punkcie obsługi klienta, przy bocznym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu;
  3. W kasie Banku Spółdzielczego w Tuchomiu (gotówką), od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.30 – 16.00. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 59 821 50 50 lub 59 821 75 06.
Z uwagi na obowiązujący stan epidemii i zagrożenia z niego wynikające, zaleca się dokonywanie płatności przelewem na wskazane wyżej rachunki gminy.
 
Informacja dot. płatności II raty podatku w 2020 r.
W związku z obowiązującym stanem epidemii sołtysi w Gminie Tuchomie nie będą zbierali drugiej raty podatku za rok 2020. Wpłaty II raty podatku należy dokonać w terminie do 15 maja 2020 r., wykorzystując jeden z wyżej wskazanych sposobów, w tym na konto bankowe Gminy Tuchomie w BS Bytów: Nr 05 9321 0001 0000 1821 2000 0020

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij