Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 wrzesień 2020
W związku ze wzrostem stwierdzonych zakażeń koronawirusem na terenie naszego kraju, województwa, a także rozpoczętym rokiem szkolnym 2020/2021 i powrotem naszych dzieci do szkół, zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie spokoju, szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Ze względu na poluzowanie społeczne do zakażenia może dojść wszędzie. Należy pamiętać przy tym, iż kwarantanna nie jest jednoznaczna z potwierdzeniem koronawirusa u rodziny nią objętej. Kwarantanną objęte są osoby, które mogły mieć kontakt z osobą, u której stwierdzono wynik dodatni. Jest to forma prewencyjna, mająca na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Nasze szkoły wdrożyły wszelkie niezbędne procedury, mające na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród uczniów i pracowników szkół. Obecnie pracują w trybie stacjonarnym. W uzasadnionym przypadku, w uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bytowie, przejdą na pracę w systemie hybrydowym bądź zdalnym. To jak będzie wyglądała nauka w naszych szkołach zależy od nas samych. Stosujmy się do wprowadzonych procedur i ograniczeń. W sytuacji wystąpienia objawów infekcji pozostańmy w domach, natomiast w przypadku podejrzenia u siebie zakażenia, wystąpienia takich objawów, jak  gorączkę, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, nagła utrata węchu lub smaku, skontaktujmy się z lekarzem rodzinnym lub powiatową stacją sanitarno – epdiemiologiczną, którzy określą dalszy tryb postępowania medycznego.

Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. Robimy wszystko, aby zagwarantować bezpieczeństwo naszym Mieszkańcom. Jednakże to bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nas samych.

Najważniejsze zasady, które mogą pomóc uchronić nas przed zakażeniem:
  1. zachowywanie dystansu społecznego, min. 2 metrów;
  2. noszenie maseczek ochronnych, obowiązek w sklepach, Kościele, urzędzie, restauracji, stacji benzynowej, wszystkich miejscach publicznych, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu;
  3. unikanie kontaktów towarzyskich;
  4. stosowanie zasad higieny
 
Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27
77-100 Bytów
tel./fax 59 822 71 71, 59 822 36 85
telefon alarmowy całodobowy 736 333 550
Godziny pracy (poniedziałek - piątek) - 7.25-15.00
  
Telefoniczna Informacja Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia
tel. 800 190 590
                                                       
                                                                                                                       Z życzeniami zdrowia
                                                                                                                      Jerzy Lewi Kiedrowski
                                                                                                                      Wójt Gminy Tuchomie

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij