Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 30 wrzesień 2016, 13:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku (piątek) o godzinie 1330 w sali nr 20 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. zawarcie porozumienia z Gminą Miastko w sprawie wspólnego wniosku do RPO o środki na modernizację  oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tuchomie,
  2. przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchomie,
  3. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 475/2 w obrębie geodezyjnym Tuchomie,
  4. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Tuchomie – część działki nr 505/5 i 505/6 w Tuchomiu,
  5. zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków przychodzących z budżetu Unii Europejskiej – przebudowa dróg w Tuchomiu,
  6. zaciągnięcie kredytu bankowego na realizację zadań majątkowych Gminy Tuchomie,
  7. zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej w tym fundusz sołecki,
  8. wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok,
  9. sprzedaże nieruchomości.
 3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij