Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 19 wrzesień 2017, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 19 września 2017 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie tematów na sesję Rady Gminy:
  1. Analiza i opinia w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
  2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  3. zmiany w tegorocznym budżecie – rozpatrzenie pisma Komendanta PSP w Bytowie,
  4. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Tuchomie – działek nr 505/5 i 505/6 położonych w obrębie geodezyjnym Tuchomie,
  5. podział działki nr 104/6 położonej w Piasznie na rzecz Pana J. Kurkowskiego.
 3. Założenia do budżetu gminy na 2018 rok.
 4. Sprawy bieżące, w tym:
  1. powołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
  2. ułatwienie spłaty zadłużenia w formie odpracowania należności,
  3. rozpatrzenie wniosku z sesji Rady Gminy Tuchomie  w sprawie wypłaty odszkodowania     z tytułu zmiany funkcji działki nr 285/10 położonej w Tuchomiu.
 5. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij