Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 30 kwiecień 2020, 09:00
Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy o zdalnych obradach Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędą się w dniu 30 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 9:00.

Planowana tematyka posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Skutki epidemii dla budżetu gminy.
  3. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych i złożonych wnioskach o środki zewnętrzne.
  4. Zmiany w tegorocznym budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej.
  5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
  6. Wyrażenie opinii w sprawie wniosków przedsiębiorstw o zwolnienia z opłat i podatków.
  7. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  8. Gospodarka majątkiem gminy, rozpatrzenie wniosków od mieszkańców.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij