Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 20 maj 2021, 11:00
Miejsce: UG Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku (czwartek) o godzinie 1100 w sali nr 20 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie uchwał  i tematów na sesję Rady Gminy:
 1. przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok,
 2. udzielenie Wójtowi Gminy Tuchomie wotum zaufania,
 3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok,
 4. absolutorium dla Wójta Gminy Tuchomie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
 5. zmiany w tegorocznym budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej,
 6. ustalenie wysokości opłaty za świadczenia w Gminnym Żłobku w Tuchomiu,
 7. przyjęcie procedur opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tuchomie na lata 2021-2030 - spotkanie online z planistką,
 8. uchwalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 288/2 w obrębie geodezyjnym Trzebiatkowa.
 1. Spotkanie z dyrektorami szkół – wydatki i budżet na rok 2021.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij